เทมเพลตวิดีโอ / การออกแบบ

เทมเพลตวิดีโอ

①ง่าย (วัสดุ 7)

วิดีโอ (ตัวอย่าง) ที่สร้างขึ้นด้วยเทมเพลต "①ง่าย"

②เย็น (7 วัสดุ)

วิดีโอ (ตัวอย่าง) ที่สร้างขึ้นด้วยเทมเพลต "②เย็น"

③ไดนามิก (10 วัสดุ)

วิดีโอ (ตัวอย่าง) ที่สร้างขึ้นด้วยเทมเพลต "③ไดนามิก"

④น่ารัก (6 วัสดุ)

วิดีโอ (ตัวอย่าง) ที่สร้างขึ้นด้วยเทมเพลต "④น่ารัก"

หมายเหตุ

⭕ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • วัสดุ (วิดีโอ / ภาพนิ่ง)
  • ดนตรี
  • จดหมาย
  • แบบอักษร
  • สี
❌ ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • จำนวนวินาที
  • การจัดเตรียม
  • ผล
  • การเปลี่ยนแปลง